Tŷ Gwledig Sygun Fawr, Beddgelert, Eryri, Gogledd Cymru

Tŷ Gwledig Sygun Fawr, Beddgelert, Eryri, Gogledd Cymru

Ffôn: 01766 890258 (Int: 0044 1766 890258)

Tŷ Gwledig Sygun Fawr, Beddgelert, Eryri, Gogledd Cymru
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Dŷ Gwledig Sygun Fawr.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Dŷ Gwledig Sygun Fawr.

Cysylltu â Ni

Sygun Fawr Country House
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NE

Ffôn/Ffacs: 01766 890258
Ebost: info@sygunfawr.co.uk

Croeso i Dŷ Gwledig Sygun Fawr

Cewch groeso cynnes yn yr hen blasty Cymreig hwn sy'n dyddio'n ôl i 1644 gyda golygfeydd godidog o'i gwmpas.

Mae wedi ei leoli o fewn 22 erw o dir mynydd a gerddi mewn llecyn tawel delfrydol i werthfawrogi golygfeydd trawiadol a harddwch naturiol arfordir a mynyddoedd Gogledd Cymru.

Llety

Yn Sygun Fawr mae rhai o'r ystafelloedd aros a'r golygfeydd gorau ym Meddgelert.

Mae pob un o'n 12 ystafell wedi eu cynllunio'n unigol ac wedi'u hadnewyddu'n llwyr er mwyn cynnig llety o'r safon uchaf. Mae ystafell ymolchi neu ystafell gawod en suite ym mhob ystafell wely.

Bwyty

Mae ein bwyty'n agored i drigolion a'r cyhoedd, sy'n ddelfrydol os ydych chi'n aros ym mhentref Beddgelert gerllaw.

Gallwch fwynhau prydau cartref, wedi eu paratoi ac a'u coginio'n ffres gan ein Cogydd Jim Clack. Defnyddir cynnyrch lleol os yw'n bosibl.

Ardal Leol

Mae Sygun Fawr yng nghanol ardal hardd Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru, nepell o bentref hyfryd Beddgelert.

Mae'n lleoliad delfrydol i gerddwyr, beicwyr mynydd a rhai sy'n hoff o weithgareddau awyr agored, yn ogystal â phobl sy'n ymddiddori mewn trenau neu unrhyw un sy'n dymuno cael seibiant i fwynhau'r golygfeydd, y cestyll, yr adeiladau hanesyddol a'r diwylliant a gysylltir â Gogledd Cymru.

Pentref Beddgelert a Nant Gwynant, lleoliad bendigedig ar gyfer gwyliau braf.

Pentref Beddgelert a Nant Gwynant, lleoliad bendigedig ar gyfer gwyliau braf.

Mae cymeriad arbennig yn perthyn i'r bwyty yn Sygun Fawr ac mae ein cogydd yn paratoi'r holl brydau gyda chynnyrch lleol os yw'n bosibl.

Mae cymeriad arbennig yn perthyn i'r bwyty yn Sygun Fawr ac mae ein cogydd yn paratoi'r holl brydau gyda chynnyrch lleol os yw'n bosibl.

Pentref Beddgelert a Nant Gwynant, lleoliad bendigedig ar gyfer gwyliau braf.

Pentref Beddgelert a Nant Gwynant, lleoliad bendigedig ar gyfer gwyliau braf.